کتاب یین یوگا

  • گردآورنده: پائول گریلی
  • مترجم: امیر سیفی
  • تعداد صفحات : ۱۲۸ صفحه
  • قطع : رقعی

کد محصول:23

در این کتاب پاول گریلی به ارائه ی درک و تجربه ی شخصی خود از دائو یوگا(تئوری مریدین ها)، آناتومی و یوگا آسانا می پردازد و با درک تفاوت های فیزیولوژیک و آناتومی بدن افراد، مخاطب را به تجربه ی ین یوگا در وجود خود فرا می خواند. این جمله را بارها در این کتاب می خوانید « بگذار بدنت راهنمای تو باشد.»

از دیگر ویژگی های این کتاب سادگی و روان بودن متن و عدم ارایه ی اطلاعات خاص فنی است به نوعی که با راهنمایی های کتاب، یوگی می تواند به انجام تمرینات بپردازد و با مشاهده ی اثر تمرین بر او و محدودیت های خود به تکمیل یوگای شخصی اش بپردازد. در فصول انتهایی نویسنده به تئوری چاکراها پرداخته است و به شرح و آموزش بانداها و مراقبه ی چاکراها می پردازد. مشاهده می شود که روش و تفکر نویسنده نه تنها در یوگا آسانا بلکه حتی در مدیتیشن و تمرینات ذهن اگاهی نیز محل تلاقی دائو یوگا و یوگای کلاسیک است.

به نقل از هادی کنویسی : "یوگا سفری بر مبنای توسعه آگاهی محسوب می‌شود و دلیل این سفر نیز اتصال و ازدواج با ژرف‌ترین ابعاد وجود خویشتن است. انسان در طول تاریخ همواره موجودی جستجوگر و جویای برطرف نمودن نیازها و نیل به خواسته‌ها و آمال خود بوده است. نشانه‌های این قاعده را نیز می‌توان در تمامی فرهنگ‌های مدرن و حتی کهن مشاهده نمود. این جستجو به صورت طبیعی از زمانی آغاز می‌شود که انسان خود را به عنوان موجودی مستقل از شعور آفرینش، و طبیعت را تنها در جایگاه یک سوژه و جدای از خویشتن مورد مشاهده و تشخیص قرار می‌دهد. این دو اِنگاری موجود میان خود و طبیعت، من و سوژه مورد مشاهده من، ماده و معنا، شناخته و ناشناخته، یانگ و ین، همواره انسان را در یک سوی این دوقطبی عظیم حفظ کرده است. تقابل موجود میان نگاه غربی بر پایه ماده‌گرایی و فلسفه‌های شرقی بر پایه معناگرایی نمودی غیرقابل انکار از تضاد حاکم بر روان بشر را روایت می‌کنند. پائول گریلی یکی از آن معلمین هوشیارِ نوینی است که به خوبی عدم کارکرد یوگای مدرن را تحلیل کرده است و راهکاری را تحت عنوان ین یوگا و برگرفته از فلسفه دائوئیسم عرضه می‌کند. گرچه او خود نیز در کتاب‌هایش به صراحت قید می‌کند که ین یوگا محصول اندیشه‌های او و یک سبک مستقل و نوین نیست؛ اما در نهایت، او نخستین معلمی محسوب می‌شود که با چنین روایتی به سراغ ناهماهنگی‌های موجود در یوگای مدرن می‌رود و داروی آن را نیز تحت عنوان ین یوگا عرضه می‌کند."

نام/نام خانوادگی (اجباری)
ایمیل (اجباری)
متن نظر شما (اجباری)

محصولات مشابه