کتاب یوگا و آیورودا

  • نویسنده : دیوید فراولی
  • مترجم : فرهاد صدارت
  • تعداد صفحات : 243 صفحه
  • قطع: وزیری

کد محصول:41

یوگا درمانی در اکثر سبک های یوگا آموزش داده می شود. امروزه یک یوگا درمانگر را در واقع باید یک یوگا کایروپرکتیک (فردی که تلاشش به منظور اصلاح ستون فقرات و ساختار آناتومی بدن براساس آساناهای یوگاست) تلقی کرد. حال آنکه اولین بار واژه یوگادرمانی یا یوگا چیکیتسا در کهن ترین متن آیورودا، چارکا سامهیتا استفاده شده است.
حیات، ترکیبی از جسم، حواس، ذهن و روح است. آیورودا مقدس ترین دانش در این زمینه است، دانشی که برای حیات دنیوی و اخروی انسان مفید است.
یوگا و آیورودا مانند خواهرانی هستند که باهم رشد کرده اند و در طول تاریخ به دفعات بر روی یکدیگر تاثیر گذاشته اند.

آیورودا یکی از قابل توجه ترین نظام های پزشکی کل نگر در جهان است که تمام جنبه های سلامتی اعم از جسمانی، احساسی، ذهنی و روحی را در می گیرد. آیورودا با دنبال کردن رد پای یوگا و پیور حضور جهانی آن، خود را با عنوان مهم ترین نظام پزشکی ذهن-بدن مطرح کرده است. یوگا و آیورودا بخش های یکپارچه ای از یک نظام بزرگ به نام علوم ودایی هستند که معتقد است تمام کیهان یک وجود است و کلید دانش کیهانی در ذهن و قلب ما نهفته شده است.
یوگا درمانی در اکثر سبک های یوگا آموزش داده می شود. امروزه یک یوگا درمانگر را در واقع باید یک یوگا کایروپرکتیک (فردی که تلاشش به منظور اصلاح ستون فقرات و ساختار آناتومی بدن براساس آساناهای یوگاست) تلقی کرد. حال آنکه اولین بار واژ] یوگادرمانی یا یوگا چیکیتسا در کهن ترین متن آیورودا، چارکا سامهیتا استفاده شده است.
حیات، ترکیبی از جسم، حواس، ذهن و روح است. آیورودا مقدس ترین دانش در این زمینه است، دانشی که برای حیات دنیوی و اخروی انسان مفید است.
یوگا و آیورودا مانند خواهرانی هستند که باهم رشد کرده اند و در طول تاریخ به دفعات بر روی یکدیگر تاثیر گذاشته اند.

نام/نام خانوادگی (اجباری)
ایمیل (اجباری)
متن نظر شما (اجباری)

محصولات مشابه