کتاب مودرا درمانی

  • نیروی شفابخش یوگای دستان
  • ب.ک.س آیینگر
  • گردآوری و تدوین : خ. خانی
  • تعداد صفحات : 95 صفحه
  • قطع : رقعی

کد محصول:22

مودراها کمک می کنند تا فرآیندهای مهم بدن کارکرد بهتر و قوی تری پیدا کنند. مودراها گردش خون را افزایش می دهند، خروج انواع سموم از بدن را تسهیل می کنند، ارتباطات بین سلولی و خارج سلولی را تقویت می کنند، به بازسازی سلولی کمک می کنند و خودشفادهی بدن را بالا می برند.

ثر شفابخش مودراها تنها به بیماری های جسمی محدود نمی شود بلکه آنها می توانند روی بخش قابل توجهی از بیماریهای ذهنی و روحی نیز اثرگذار باشند. مودراها انرژی پرانیک را در بدن جاری و هدایت می کنند و انسداد و گره های کانال های انرژی بدن را باز می کنند. به همین خاطر تمرین منظم آنها می تواند به روند بهبود یا تخفیف بیماری های اعصاب و روان یاری رساند.

نام/نام خانوادگی (اجباری)
ایمیل (اجباری)
متن نظر شما (اجباری)

محصولات مشابه