کتاب آسانا پرانایاما مودرا باندا

 • (ساتیاناندا یوگا)
 • نویسنده : سوامی ساتیاناندا ساراسواتی
 • برگردان : خانم امید اقتداری
 • با مقدمه استاد هاله نیک افشان
 • تعداد صفحات : 584 صفحه
 • قطع : وزیری
 • ▪️جلد سخت

کد محصول:24

 • این کتاب ترجمه ای است از ویراست چهارم متن انگلیسی که در 2015 تجدید چاپ شد.
 • علم یوگا در تمام بعدهای زندگی کاربرد دارد. این ویراست تجدید نظر شده تمرین های پایه یوگا شامل آساناها یا حرکت ها؛ پرانایاماها یا تکنیک های تنفسی؛ مودراها یا وضعیت یا حالت هایی که نشانه روح اند؛ بانداها یا قفل هایی که برای هدایت انرژی اند و شات کارماها یا تمرین های پاک کننده را ارائه می کند. تمام این تکنیک ها سیستم های بدن، ذهن و انرژی را پاک می کنند تا زمینه را برای تمرین های بالاتر مراقبه و برای تجربه نهایی آگاهی کل آماده کنند. در این ویراست همچنین یک بخش برای معرفی چاکراها، مراکز روحی، و بُعدهای دیگر بدن لطیف گنجانده شده است.

  آسانا، پرانایاما، مودرا، باندا یکی از روشمندترین کتاب های راهنمای هاتایوگا در سطح بین المللی است. این کتاب نخستین بار در 1969 به چاپ رسید و از آن زمان پیوسته تجدید چاپ شده است. این کتاب به زبان های بسیار ترجمه شده و کتاب درسی اصلی معلمان و شاگردان بیهاریوگا-ساتیاناندا یوگا و بسیاری از مکتب های دیگر یوگا است.
  این کتاب جامع تصویرهای واضح و دستورهای قدم به قدم، فایده ها و ممنوعیت های گستره بزرگی از تمرین های هاتایوگا، از جمله شات کارماهای (تکنیکهای پاک سازی) کمتر شناخته شده را ارائه می دهد. یک راهنمای فیزیولوژی یوگایی محل، ویژگی ها و نقش سیستم انرژی لطیف بدن را که متشکل از پراناها، نادی ها و چاکراهاست شرح می دهد. توضیح های روشن، تمرین کننده را از ساده ترین تمرین ها به پیشرفته ترین تمرین های هاتایوگا می برد. آسانا، پرانایاما، مودرا، باندا برای همه مشتاقان یوگا کتابی ضروری است.
  سوامی ساتیاناندا ساراسواتی مدرسه یوگای بیهار را در 1963 در هند تأسیس کرد. او تمرین های سنتی یوگا و تانترا را برای استفاده در جامعه امروز تفسیر کرد و الهام بخش یک جنبش بین المللی یوگا برای ارتقای بشریت بود.

  سوامی ساتیاناندا 50 سال پیش گفت یوگا فرهنگ آینده است. اکنون پژوهشهای علمی اثرهای درمانی جسمی و روانی تمرینهای هشت شاخه یوگا را تأیید می کنند. در تمام تمرین های  سبک ساتیاناندایوگا، انرژی یا پرانا موضوع مهم و موردنظر است.
  این کتاب تمام تمرین های عملی و کاربردی یوگا را با دقت بسیار شرح می دهد و با موشکافی و دقت علمی تمام ممنوعیت ها و فایده های هر تمرین را ذکر می کند.

نام/نام خانوادگی (اجباری)
ایمیل (اجباری)
متن نظر شما (اجباری)

محصولات مشابه