کتاب یوگا برای تیپ ها ی آیورودایی

  • نوسینده : دیوید فراولی
  • مترجم : گروه پژوهش موسسه یوگای علمی نوا
  • تعداد صفحات : 365 صفحه
  • قطع : وزیری

کد محصول:45

این کتاب ورزش یوگا و علم آیورودا را بهم می آمیزد. آیورودا علم درمان مشکلات تن و روان است و یوگا ورزشی است با رویکرد خودشناسی و توسعه شخصیت.
این کتاب در بستر خود آموزش و تمرینات یوگا را به عنوان یکی از پایه های طب پیشگیری که مورد توجه جدی سازمان جهانی بهداشت می باشد، مطرح می کند. همچنین مفاهیم آیورودا را در چگونگی و انتخاب آساناهای یوگا برای هر فرد مفروض مورد استفاده قرار می دهد. به سبب استفاده از هر دو نگرش کهن و توانمند، انجام آساناهای یوگا براساس تیپ فرد، قدرت اثربخشی هریک ازآساناها را دو چندان افزایش می دهد.

یوگا علم معنوی شگفت انگیزی از پیشرفت و درک نفس است و به ما نشان می دهد که چگونه پتانسیل وجودمان را در جهت درست و در همه ی زمینه های زندگی به کار ببریم. تمرینات یوگا در صورتی که به صورت مرتب و مستمر جزئی از زندگی روزمره فرد شوند، نقش مؤثری در کاهش بیماری های جسمی و روحی خواهند داشت. متدهای مختلف یوگا یک حوزه ی وسیعی از وضع قرار گرفتن برن برای تمرین تنفس و مانتذا و تعمق را در برمیگیرد که همه اینها بر پایه ی فلسفه ی آگاهی و راه طبیعی زندگی پی ریزی شده است.
آیورودا طب سنتی هند، سیستمی قدرتمند و طبیعی برای شفا دادن روح و ذهن و جسم به طور همزمان با قدمت و ژرفایی برابر با یوگای سنتی است. روش های آیورودا شامل زنجیرع ی منظمی از تمرینات سالم برنامه غذایی، تمرین و فعالیت های بدنی، برنامه های سم زدایی و مدیریت سبک زندگی است که رابطهی تنگاتنگی با سرشت بی نقص ما دارد.
یوگا و آیورودا به عنوان دو سیستم مکمل هم برای پیشرفت انسان، با ریشه هایی که میراث افسانه هیمالیایی است، پیوند زده شده اند.

نام/نام خانوادگی (اجباری)
ایمیل (اجباری)
متن نظر شما (اجباری)