بودا توانگر بزرگ شمش دار

کد محصول:51

بودا توانگر بزرگ شمش دار با اندام فربه، همراه داشتن سکه، شمش و طلا و چهره خندان بودا توانگر، حکایت از ثروتمندی، توانگری و رفاه دارد و به همین دلیل آن را به یکی از سمبل های جذب انرژی ثروت در فنگشویی چینی تبدیل کرده است.سمبل بودا توانگر بزرگ شمش دار را برای تقویت انرژی جهت ثروت باید در جهت جنوب شرقی منزل قرار دهید یا در صورتی که در خانه تنش و مشاجره وجود دارد در قسمت شرق اتاق نشیمن به طوریکه همه هنگام جمع شدن در پذیرایی قادر به دیدن آن باشند.
 

نام/نام خانوادگی (اجباری)
ایمیل (اجباری)
متن نظر شما (اجباری)