آینه باگوا برای دفع انرژی منفی

کد محصول:49

آینه باگوا برای دفع انرژی نامثبت بسیار مناسب است. آینه باگوا یک آینه محدب است که در مرکز یک قطعه چوب هشت ضلعی می باشد. آینه باگوا را جهت دفع و بازگرداندن انرژی های نامثبت ساطع شده از زوایای تیز، آسانسور، راه پله و… در بالای در ورودی خانه از بیرون نصب کنید.

نام/نام خانوادگی (اجباری)
ایمیل (اجباری)
متن نظر شما (اجباری)